0(0)

Українська мова 4 клас

Теми для цього курсу

136 Уроки

1 семестр?

Тема 1. Мова і мовлення. Тема 2. Текст. Тема 3. Речення. Тема 4. Іменник. Тема 5. Прикметник.
Урок 2. Збагачення мови новими словами.
Урок 3. Культура мовлення і культура спілкування.
Урок 4. Повторення відомостей про текст. Ознаки тексту.
Урок 5. Тема і основна думка тексту.
Урок 6. Будова тексту.
Урок 7. Про одне і те ж по-різному: науково-популярні та художні тексти.
Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення. Твір-розповідь за темою: «Яскраві враження від літніх канікул».
Урок 9. Підсумковий урок з теми «Текст».
Урок 10. Діагностична робота. Списування.
Урок 11. Аналіз діагностичної роботи. Речення.
Урок 12. Види речень за метою висловлювання. Види речень за інтонацією.
Урок 13. Головні та другорядні члени речення.
Урок 14. Зв’язок слів у реченні.
Урок 15. Головні та другорядні однорідні члени речення.
Урок 16. Урок розвитку зв’язного мовлення. Письмовий переказ тексту «Зозуля».
Урок 17. Поєднання однорідних членів речення сполучниками.
Урок 18. Узагальнення вивченого про речення.
Урок 19. Діагностична робота учнів за мовною темою «Мова і мовлення. Текст. Речення».
Урок 20. Аналіз діагностичної роботи. Частини мови: повторення вивченого у 1-3 класах.
Урок 21. Іменник. Повторення вивченого про іменник.
Урок 22. Лексичні групи іменників. Істоти, неістоти.
Урок 23. Іменники-синоніми. Іменники-антоніми.
Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання есе на основі вражень від екскурсії «Краса осіннього парку».
Урок 25. Багатозначні іменники.
Урок 26. Пряме і переносне значення іменників.
Урок 27. Відмінювання іменників.
Урок 28. Іменники, які не змінюються за відмінками.
Урок 29. Вправляння у відмінюванні іменників у однині.
Урок 30. Розрізнення відмінків іменників. Відмінність родового і знахідного відмінків.
Урок 31. Розрізнення називного і знахідного відмінків.
Урок 32. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання письмового твору-опису за картиною «Соняшники».
Урок 33. Особливості давального і місцевого відмінків.
Урок 34. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду.
Урок 35. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду.
Урок 36. Зміна приголосних в іменниках перед закінченням -і.
Урок 37. Правопис закінчень іменників жіночого та чоловічого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини.
Урок 38. Діагностична робота. Письмовий переказ.
Урок 39. Аналіз діагностичної роботи. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини.
Урок 40. Урок розвитку зв’язного мовлення. Спілкування у соцмережах та месенжерах.
Урок 41. Правопис закінчень іменників жіночого роду в орудному відмінку однини.
Урок 42. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на твердий, м’який, шиплячий приголосний та -й і -р в орудному відмінку однини.
Урок 43. Діагностична робота. Диктант.
Урок 44. Аналіз діагностичної роботи. Правопис закінчень іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини.
Урок 45. Правопис закінчень іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини.
Урок 46. Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.
Урок 47. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині.
Урок 48. Урок розвитку зв’язного мовлення. Порівняльний опис дерев. Складання казки за поданим планом і опорними словами «Горобина і ялина в лісі».
Урок 49. Узагальнення вивченого з теми «Іменник».
Урок 50. Діагностична робота за мовною темою «Іменник».
Урок 51. Аналіз діагностичної роботи. Роль прикметників у мовленні.
Урок 52. Зв’язок прикметників з іменниками у реченні.
Урок 53. Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Пряме і переносне значення прикметників.
Урок 54. Змінювання прикметників за родами та числами.
Урок 55. Відмінювання прикметників.
Урок 56. Урок розвитку зв’язного мовлення. Пташка красна пір’ям, а людина — добрими справами. Есе.
Урок 57. Діагностична робота. Диктант.
Урок 58. Аналіз диктанту. Спостереження за зміною закінчень прикметників у різних відмінкових формах.
Урок 59. Вправи на визначення відмінків прикметників у реченні.
Урок 60. Використання прикметників в описі зовнішності людини.
Урок 61. Діагностична робота. Діалог.

2 семестр?

Тема 6. Прикметник(продовження). Тема 7. Числівник. Тема 8. Займенник. Тема 9. Дієслово. Тема 10. Прислівник.
1,500.00 

Вимоги

 • Комп'ютер
 • Хороше з'єднання з Інтернетом
 • Мікрофон
 • Веб камера
 • Бажання вчитися та наполегливість

Кому підійде курс?

 • Дітям на сімейному та заочному навчанні
 • Дітям, яким нудно у школі
 • Дітям, яким важко у школі
 • Юним артистам та музикантам
 • Спортсменам
 • Дітям з обмеженими можливостями
 • Мандрівникам

Хочете отримувати push-сповіщення про всі основні дії на місці?