0(0)

Математика 4 клас

Теми для цього курсу

162 Уроки

1 семестр?

Тема 1. Повторення та узагальнення матеріалу за 3 клас. Тема 2. Письмове множення і ділення трицифрових чисел. Тема 3. Дроби. Тема 4. Нумерація багатоцифрових чисел. Тема 5. П’ятицифрові числа. Тема 6. Шестицифрові числа. Тема 7. Величини. Тема 8. Швидкість. Час. Відстань. Тема 9. Одиниці вимірювання площі.
Урок 2. Запис трицифрових чисел сумою розрядних доданків. Узагальнення різних способів додавання трицифрових чисел. Складання і розв’язування задач, що містять збільшення (зменшення) на кілька одиниць.
Урок 3. Повторення співвідношення між компонентами і результатом множення. Складання і розв’язування задач на четверте пропорційне та рівняння.
Урок 4. Повторення зміни результатів множення і ділення при зміні компонентів дій, способів усного ділення. Складання і розв’язування виразів за схемами або текстами та задач за короткими записами.
Урок 5. Удосконалення множення і ділення з числами 1 та 0. Підбирання значення невідомого у нерівностях, розв’язування задач на різницеве порівняння двох добутків.
Урок 6. Уточнення знань про ділення з остачею. Розв’язування задач.
Урок 7. Обчислення виразів з множенням і діленням чисел на 10 і 100.Уточнення поняття «круглі числа» і «розрядні числа». Розв’язування задач та рівняння на 2 дії.
Урок 8. Повторення знаходження частини числа. Розв’язування задач з частинами.
Урок 9. Знаходження чисел за значенням їх частин. Побудова геометричних фігур.
Урок 10. Складання рівнянь і виразів за схемами, складання і розв’язування задач за короткими записами.
Урок 11. Обчислення виразів на кілька дій, складання і розв’язування задач за короткими записами.
Урок 12. Діагностувальна робота з теми «Повторення та узагальнення матеріалу за 3 клас»
Урок 13. Аналіз діагностувальної роботи. Робота над виправленням та попередженням помилок.
Урок 14. Ознайомлення з письмовим множенням трицифрових чисел. Уточнення способів пошуку плану розв’язування задач.
Урок 15. Дослідження способів ділення суми кількох доданків на число. Ознайомлення з письмовим діленням трицифрових чисел на одноцифрове. Розв’язування задач двома способами.
Урок 16. Формування уміння виконувати письмове ділення. Складання задач за виразами або короткими записами та розв’язування їх.
Урок 17. Обчислення значення виразів зі змінними за їх даними. Розв’язування задач на зведення до одиниці.
Урок 18. Дослідження множення числа на добуток. Ознайомлення з письмовим множенням двоцифрових чисел на розрядні числа. Складання задач за короткими записами.
Урок 19. Ознайомлення з множенням двоцифрового числа на двоцифрове. Складання за текстами вирази, задачі за короткими записами і розв’язування їх.
Урок 20. Формування уміння множити двоцифрові числа на двоцифрові. Розв’язування задач з частинами.
Урок 21. Дослідження ділення числа на добуток. Ознайомлення з письмовим діленням трицифрових чисел на розрядні. Розв’язування задач та рівнянь.
Урок 22. Ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Складання обернених задач до даних.
Урок 23. Формування уміння розв’язувати задачі, що містять збільшення ( зменшення) числа у кілька разів. Повторення видів кутів.
Урок 24. Ділення трицифрових чисел з остачею. Порівняння задач та складання їх за схемами і виразами.
Урок 25. Формування вміння розв’язувати задачі вивчених видів, обчислювати вирази та розв’язувати рівняння.
Урок 26. Ознайомлення з дробами. Розв’язування задач з частинами.
Урок 27. Знаходження дробу від числа. Розв’язування задач з частинами.
Урок 28. Дослідження дробів, що дорівнюють 1. Розв’язування задач з дробами. Складання рівнянь за схемами.
Урок 29. Дослідження дробів, що дорівнюють 1. Розв’язування задач з дробами. Складання рівнянь за схемами
Урок 30. Знаходження числа за значенням його дробу. Знаходження периметра прямокутника, обчислення значення виразу зі змінною.
Урок 31. Знаходження числа за значенням його дробу. Знаходження периметра прямокутника, обчислення значення виразу зі змінною.
Урок 32. Розглядання дробу як частки від ділення. Розв’язування задач з дробами.
Урок 33. Розглядання дробу як частки від ділення. Розв’язування задач з дробами.
Урок 34. Розв’язування задач з дробами та буквеними даними. Розв’язування рівняння на 2 дії. Побудова квадрату.
Урок 35. Удосконалення вмінь обчислювати вирази, розв’язувати задачі.
Урок 36. Удосконалення вмінь обчислювати вирази, розв’язувати задачі.
Урок 37. Діагностувальна робота з теми «Письмове множення і ділення трицифрових чисел. Дроби.»
Урок 38. Утворення, порівняння та запис чисел у межах 2000. Розв’язування задач та обчислення виразів.
Урок 39. Утворення числа 2000 та розрядні числа 5-го розряду. Розв’язування задач вивчених видів та обчислення виразів.
Урок 40. Розрядний склад чотирицифрових чисел. Уточнення поняття «Кут. Порівняння кутів». Ускладнені задачі на знаходження третього доданку. Запис чотирицифрових чисел. Розв’язування задач на суму двох добутків двома способами.
Урок 41. Визначення у числі загальної кількості десятків, сотень, тисяч. Коло і круг та їх елементи. Задачі на 4-е пропорційне з буквеними даними.
Урок 42. Утворення, запис, розкладання на розрядні доданки п’ятицифрових чисел. Повторення письмового додавання трицифрових чисел та розв’язування задач.
Урок 43. Утворення, запис, розкладання на розрядні доданки п’ятицифрових чисел. Розв’язування ускладнених задач. Повторення письмового віднімання трицифрових чисел.
Урок 44. Утворення, запис, розкладання на розрядні доданки п’ятицифрових чисел. Розв’язування задач.
Урок 45. Визначення загальної кількості десятків, сотень, одиниць тисяч. Розв’язування задач на спільну роботу. Ділення трицифрових чисел з перевіркою.
Урок 46. Ознайомлення з числами від 100000 до 199999. Задача з дробами на знаходження третього доданку.
Урок 47. Ознайомлення з розрядними числами шостого розряду. Мільйон. Розв’язування рівняння на 2 дії та задач з дробами.
Урок 48. Визначення розрядного складу шестицифрових чисел. Розв’язування задач. Порівняння багатоцифрових чисел.
Урок 49. Ознайомлення з класами і розрядами чисел. Розв’язування виразів та задач.
Урок 50. Читання та запис багатоцифрових чисел. Розв’язування виразів та задач.
Урок 51. Визначення загальної кількості одиниць кожного розряду у числі. Розв’язування задач на 4-е пропорційне способом відношень.
Урок 52. Ознайомлення з десятковою системою числення та римською нумерацією. Розв’язування рівнянь, задач на 4-е пропорційне та обернених задач.
Урок 53. Узагальнення знань про довжину та систему мір довжини. Заміна одних одиниць довжини іншими. Розв’язування задач з одиницями довжини.
Урок 54. Узагальнення знань про масу та систему мір маси. Заміна одних одиниць маси іншими. Розв’язування задач з одиницями маси.
Урок 55. Розв’язування задач з одиницями маси та об’єму. Обчислення виразів на дії різного ступеня та нерівності.
Урок 56. Удосконалення вмінь обчислювати вирази, розв’язувати задачі вивчених видів та рівняння.
Урок 57. Діагностувальна робота з теми «Нумерація багатоцифрових чисел. Величини»
Урок 58. Аналіз діагностувальної роботи. Робота над виправленням та попередженням помилок.
Урок 59. Узагальнення знань про час та систему мір часу. Заміна одних одиниць часу іншими. Розв’язування задач з одиницями часу.
Урок 60. Розв’язування задач з одиницями часу. Побудова кола та його елементів.
Урок 61. Заміна менших одиниць вимірювання часу більшими. Розв’язування задач з величиною «Час»
Урок 62. Ознайомлення з величиною «швидкість». Розв’язування завдань на знаходження швидкості об’єктів.
Урок 63. Знаходження відстані, яку подолав об’єкт за його швидкістю і часом руху. Розв’язування задач на рух.
Урок 64. Визначення часу руху за даною відстанню і швидкістю. Знаходження периметра прямокутної ділянки.
Урок 65. Розв’язування задач з величинами : швидкість, час і відстань. Складання і вибір схем і формул до таких задач.
Урок 66. Розрізнення поняття «геометричні тіла» і «плоскі фігури». Розв’язування задач з величинами : швидкість, час і відстань.
Урок 67. Формування уявлень про площу фігури. Порівняння площі фігур з клітинками. Повторення знаходження числа за значенням його дробу.
Урок 68. Ознайомлення з одиницею площі «квадратний сантиметр». Обчислення виразів і розв’язування рівнянь на 3дії.
Урок 69. Обчислення площі прямокутника. Розв’язування нерівностей. Обчислення виразів на 4 дії. Складання і розв’язування задач.
Урок 70. Складання і розв’язування задач, в яких знаходиться площа прямокутника.
Урок 71. Ознайомлення з іншими одиницями вимірювання площі. Розв’язування задач зі швидкістю.
Урок 72. Обчислення площі ділянок прямокутної форми за їх планом. Порівняння іменованих чисел з одиницями площі.
Урок 73. Розв’язування задач різних видів.
Урок 74. Обчислення площі за допомогою палетки. Розв’язування задач на обчислення площі і периметра прямокутника.
Урок 75. Обчислення виразів на декілька дій різного ступеня. Повторення задач різних видів.
Урок 76. Розв’язування задач з дробами, на обчислення площ і периметрів прямокутників. Обчислення виразів зі змінною.
Урок 77. Діагностувальна робота з теми «Швидкість. Час. Відстань. Одиниці вимірювання площі»
Урок 78. Аналіз діагностувальної роботи. Робота над виправленням та попередженням помилок Удосконалення вмінь обчислювати вирази, розв’язувати задачі вивчених видів та рівняння.

2 семестр?

Тема 1. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Тема 2. Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число. Тема 3. Множення на двоцифрові і трицифрові числа. Тема 4. Ділення на двоцифрові числа.
1,500.00 

Вимоги

 • Комп'ютер
 • Хороше з'єднання з Інтернетом
 • Мікрофон
 • Веб камера
 • Бажання вчитися та наполегливість

Кому підійде курс?

 • Дітям на сімейному та заочному навчанні
 • Дітям, яким нудно у школі
 • Дітям, яким важко у школі
 • Юним артистам та музикантам
 • Спортсменам
 • Дітям з обмеженими можливостями
 • Мандрівникам

Хочете отримувати push-сповіщення про всі основні дії на місці?