0(0)

Математика 3 клас

Теми для цього курсу

175 Уроки

1 семестр?

Тема1. Повторення вивченого в 2 класі. Тема 2. Табличне множення та ділення. Величини Тема 3. Тисяча. Нумерація трицифрових чисел Тема 4. Додавання та віднімання чисел у межах 1000.
Тест к 1 уроку
Урок 2. Додавання та віднімання чисел без переходу через розряд. Порівняння чисел і виразів. Просторове розміщення.00:16:39
Тест к 2 уроку
Урок 3. Додавання та віднімання з переходом через десяток. Складання і розв’язування задач вивчених видів.00:20:37
Тест к 3 уроку
Урок 4. Додавання та віднімання чисел частинами. Задачі на збільшення (зменшення)числа на кілька одиниць.00:14:11
Тест к 4 уроку
Урок 5. Дії з величинами. Числові рівності і нерівності. Периметр многокутника. Прості та складені сюжетні задачі. Задачі геометричного змісту.00:20:38
Тест к 5 уроку
Урок 6. Числові рівності і нерівності. Геометричні фігури на площині і у просторі. Задачі геометричного змісту. Додавання та віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Коло.00:14:44
Тест к 6 уроку
Урок 7. Математичні вирази: числові і буквені. Задачі геометричного змісту. Периметр прямокутника. Додавання способом округлення.00:14:48
Тест к 7 уроку
Урок 8. Діагностична робота 1.00:04:19
Урок 9. Аналіз діагностичної роботи.00:07:54
Тест к 9 уроку
Урок 10. Залежність величин. Зміна суми внаслідок зміни доданків. Задачі, обернені до задач на знаходження периметра прямокутника.00:17:19
Тест к 10 уроку
Урок 11. Математичні вирази: числові і буквені. Дії з величинами. Компетентнісно зорієнтовані задачі.
Урок 12. Правила порядку дій у числових виразах. Компетентнісно зорієнтовані задачі.
Урок 13. Рівняння. Розв’язування рівнянь. Побудова квадрата. Задачі, що містять знаходження невідомого компоненту дій.
Урок 14. Математичні вирази: числові і буквені. Компетентнісно зорієнтовані задачі. Перевірка додавання відніманням. Складання рівнянь за текстом. Складання задач за моделями.
Урок 15. Розв’язок рівняння. Периметр многокутника. Перевірка додавання відніманням. Складання задач за виразами та схемами. Рівняння.
Урок 16. Вирази зі змінною. Порівняння виразів. Задачі на знаходження третього доданку.
Урок 17. Рівняння. Розв’язок рівняння. Розв’язки нерівності зі змінною. Компетентнісно зорієнтовані задачі. Задачі на знаходження третього доданку. Вирази зі змінною.
Урок 18. Розв’язування простих та складених задач відомих видів.
Урок 19. Математичні вирази: числові і буквені. Прості та складені сюжетні задачі.
Урок 20. Діагностична контрольна робота
Урок 21. Аналіз контрольної роботи
Урок 22. Таблиця множення чисел 2 і 3. Задачі, що розкривають зміст дії множення.
Урок 23. Переставний закон множення. Зв’язок між множенням і діленням. Добір чисел у нерівностях.
Урок 24. Табличне ділення на 2 і 3. Задачі, що містять дію ділення. Рівняння.
Урок 25. Таблиці множення числа 4 і ділення на 4.Складання рівнянь за текстом.
Урок 26. Таблиці множення числа 5 і ділення на 5. Складання і розв’язування задач, що містять збільшення (зменшення) числа в кілька разів.
Урок 27. Століття. Секунда. Співвідношення між мірами часу. Знаходження значень виразів із двома змінними.
Урок 28. Визначення часу за годинником. Задачі на час. Порівняння іменованих чисел.
Урок 29. Таблиці множення числа 6 і ділення на 6. Складання задач за малюнками та числовими даними.
Урок 30. Співвідношення між ціною, кількістю й вартістю. Дії з іменованими числами. Побудова прямокутника за периметром і однією стороною.
Урок 31. Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Побудова квадрата. Порівняння виразів.
Урок 32. Співвідношення між масою одного предмета, кількістю та загальною масою. Задачі на четверте пропорційне. Побудова прямокутника.
Урок 33. Таблиці множення числа 7 і ділення на 7. Розв’язування та порівняння задач. Побудова квадрата за його периметром.
Урок 34. Задачі на знаходження четвертого пропорційного з величинами: норма витрати,кількість, загальна витрата.
Урок 35. Складання та розв’язування задач за короткими записами. Рівняння. Складання виразів за таблицею.
Урок 36. Розв’язування задач двома способами. Нерівності.
Урок 37. Розв’язування задач з поступовим складанням виразів. Задачі з буквеними даними. Дії з іменованими числами.
Урок 38. Обчислення виразів на 2–3 дії. Розв’язування задач різними способами.
Урок 39. Діагностична робота 2
Урок 40. Аналіз діагностичної роботи. Таблиці множення числа 8 і ділення на 8. Ускладнені задачі на знаходження четвертого пропорційного. Побудова геометричних фігур.
Урок 41. Розв’язування задач на знаходження четвертого пропорційного з буквеними даними. Види трикутників. Складання рівнянь за текстами.
Урок 42. Задачі на четверте пропорційне другого виду. Рівняння. Побудова кола і трикутника.
Урок 43. Задачі з величинами: продуктивність, час роботи, виконана робота. Задачі з буквеними даними. Таблиці множення числа 9 і ділення на 9.Складання і розв’язування задач за їх моделями. Задачі на периметр квадрата.
Урок 44. Складання виразів за схемами й текстами. Розв’язування задач на знаходження суми двох добутків. Порівняння виразів.
Урок 45. Задачі на суму двох добутків. Складання задач за моделями, малюнками.
Урок 46. Повторення таблиць множення та ділення. Задачі на ділення на число. Складання виразів за текстами.
Урок 47. Складання задач за короткими записами. Задачі на різницеве порівняння двох остач. Складання схем за рівняннями.
Урок 48. Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1. Обчислення виразів.
Урок 49. Периметр прямокутника. Ділення на 1. Ділення рівних чисел. Складання і розв’язування задач та рівнянь.
Урок 50. Дії з величинами. Задачі і дослідження на визначення тривалості події, часу початку та закінчення. Ділення 0. Неможливість ділення на 0. Розв’язування задач зі збільшенням (зменшенням) чисел.
Урок 51. Табличне множення та ділення. Правила порядку дій у числових виразах. Розв’язок рівняння. Периметр прямокутника. Складання і розв’язування задач вивчених видів.
Урок 52. Повторення табличного множення та ділення. Складання і розв’язування задач вивчених видів.
Урок 53. Розв’язування виразів, які містять дії різних ступенів.
Урок 54. Діагностична робота 3
Урок 55. Аналіз діагностичної роботи.
Урок 56. Утворення чисел прилічуванням та відлічуванням одиниці та за їхнім десятковим складом. Складання рівнянь за схемами.
Урок 57. Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі, обернені до задач на суму двох добутків.
Урок 58. Утворення трицифрових чисел за їхнім десятковим складом. Задачі на спільну роботу.
Урок 59. Читання та запис трицифрових чисел у нумераційній таблиці. Задачі на спільну роботу та обернені до них.
Урок 60. Запис трицифрових чисел, порівняння. Складання і розв’язування задач з кратним або різницевим порівнянням чисел.
Урок 61. Запис та читання трицифрових чисел. Розв’язування задач, що містять непряме збільшення (зменшення) числа.
Урок 62. Порівняння трицифрових чисел. Запис трицифрових чисел сумою розрядних доданків.
Урок 63. Додавання та віднімання чисел на основі нумерації. Визначення загальної кількості одиниць, десятків, сотень у трицифрових числах.
Урок 64. Міліметр. Співвідношення між мірами довжини. Розв’язування задач із мірами довжини.
Урок 65. Кілометр. Порівняння мір довжини. Розв’язування задач складанням виразів.
Урок 66. Грам. Тонна. Розв’язування задач з мірами маси. Порівняння іменованих чисел.
Урок 67. Розв’язування задач та рівнянь. Обчислення виразів зі змінною. Порівняння складених іменованих чисел.
Урок 68. Додавання і віднімання круглих сотень, десятків з переходом через розряд.
Урок 69. Розв’язування задач на четверте пропорційне. Види кутів.
Урок 70. Усне додавання та віднімання круглих чисел. Розв’язування ускладнених задач на четверте пропорційне.
Урок 71. Віднімання круглих чисел двома способами. Розв’язування задач та рівнянь.
Урок 72. Додавання та віднімання круглих чисел у межах 1000. Розв’язування задач з буквеними даними.
Урок 73. Порівняння способів додавання круглих трицифрових чисел. Складання і розв’язування задач на знаходження трьох доданків за їхньою сумою та за сумами двох з них.
Урок 74. Порівняння способів віднімання круглих трицифрових чисел. Розв’язування задач та складання обернених до них.
Урок 75. Додавання та віднімання виду 240 + 60; 500 – 70. Дії зі складеними іменованими числами.
Урок 76. Розв’язування ускладнених задач на суму двох добутків. Знаходження невідомого множника, діленого, дільника.
Урок 77. Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд. Складання і розв’язування задач.
Урок 78. Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд. Рівняння.
Урок 79. Діагностична робота 4
Урок 80. Аналіз діагностичної роботи. Підсумковий урок за 1-й семестр.

2 семестр?

Тема. Додавання та віднімання чисел у межах 1000 (продовження) Тема. Множення і ділення в межах 1000. Усне множення і ділення Тема. Частини Тема. Ділення з остачею
1,500.00 

Вимоги

 • Комп'ютер
 • Хороше з'єднання з Інтернетом
 • Мікрофон
 • Веб камера
 • Бажання вчитися та наполегливість

Кому підійде курс?

 • Дітям на сімейному та заочному навчанні
 • Дітям, яким нудно у школі
 • Дітям, яким важко у школі
 • Юним артистам та музикантам
 • Спортсменам
 • Дітям з обмеженими можливостями
 • Мандрівникам

Хочете отримувати push-сповіщення про всі основні дії на місці?