0(0)

Українська мова 3 клас

Теми для цього курсу

136 Уроки

1 семестр?

Тема: МОВА І МОВЛЕННЯ. ТЕКСТ Тема: СЛОВО. ЗНАЧЕННЯ СЛОВА Тема: БУДОВА СЛОВА
Урок 2. Усне та писемне мовлення.
Урок 3. Культура мовлення. Слова ввічливості.
Урок 4. Текст і його ознаки. Заголовок тексту.
Урок 5. Абзац. Роль абзаців у тексті. Найважливіші слова у тексті.
Урок 6. Тема, мета та план тексту
Урок 7. Текст-розповідь та його ознаки. Тема і мета висловлювання.
Урок 8. Урок розвитку зв’язного мовлення №1. Робота над складанням і записуванням запитань за змістом прочитаного.
Урок 9. Досліджуємо будову тексту-розповіді.
Урок 10. Текст-опис. Тема і мета висловлювання.
Урок 11. Текст-опис. Досліджуємо ознаки та будову.
Урок 12. Текст-міркування. Тема і мета висловлювання.
Урок 13. Текст-міркування. Досліджуємо ознаки та будову.
Урок 14. Ознайомлення з жанром есе.
Урок 15. Перевірна робота «Списування»
Урок 16. Аналіз перевірної роботи. Творча робота над есе
Урок 17. Урок розвитку зв’язного мовлення №2 Робота над складанням і записуванням тексту за готовим планом.
Урок 18. Мовна тема №1 «Мова і мовлення. Текст».
Урок 19. Досліджую слова з прямим та переносним значенням.
Урок 20. Досліджую слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням.
Урок 21. Досліджую слова, близькі за значенням. Синоніми. Складання власних текстів на задану тему з використанням синонімів.
Урок 22. Досліджую слова, протилежні за значенням. Антоніми. Використання антонімів у реченнях при описі погодніх умов восени.
Урок 23. Підсумок розділу. Навчальний діалог.
Урок 24. Урок розвитку зв’язного мовлення №3 Робота з текстом, що містить слова з прямим та переносним значенням. Досліджуємо значення цих слів.
Урок 25. Досліджую корінь слова. Спільнокореневі (споріднені слова) слова.
Урок 26. Утворюю спільнокореневі (споріднені слова) слова.
Урок 26. Поняття про закінчення. Перевірна робота «Діалог»
Урок 27. Поняття про закінчення. Перевірна робота «Діалог»
Урок 28. Роль закінчення як частини слова, за допомогою якої змінюється форма слова (без уживання терміна) на прикладах із різних частин мови
Урок 29. Основа слова. Розрізняю частини основи
Урок 30. Добираю спільнокореневі слова.
Урок 31. Досліджую чергування голосних [о], [а] з [і] у коренях слів
Урок 32. Урок розвитку зв’язного мовлення №4 Письмове висловлювання про прочитаний текст.
Урок 33. Спостерігаю за чергуванням приголосних звуків [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’]
Урок 34. Усвідомлення знань про чергування голосних та приголосних звуків. Вправи на застосування отриманих знань.
Урок 35. Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у коренях слів.
Урок 36. Перевіряю слова із ненаголошеними [е], [и] в корені слова.
Урок 37. Усвідомлюю зміст поняття «орфограма». Написання ненаголошених голосних звуків [е], [и] у корені слова
Урок 38. Спостереження за вимовою та правописом слів із ненаголошеними [е], [и] у корені слова, що не перевіряються наголосом.
Урок 39. Досліджую слова із ненаголошеними голосними [е], [и] у корені слова, що не перевіряються наголосом.
Урок 40. Урок розвитку зв’язного мовлення №5. Складання і записування науково-популярного опису рослини під керівництвом вчителя.
Урок 41. Перевірна робота «Диктант №1»
Урок 42. Правопис слів з ненаголошеними голосними. Закріплення вивченого
Урок 43. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними (парні і непарні)
Урок 44. Написання слів із дзвінкими та глухими приголосними. Навчальне аудіювання.
Урок 45. Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті
Урок 46. Префікс. Словотворча роль префіксів. Творення слів із найуживанішими префіксами
Урок 47. Перевірна робота «Аудіювання»
Урок 48. Тренувальні вправи з творення слів із найуживанішими префіксами
Урок 49. Урок розвитку зв’язного мовлення №6. Удосконалення змісту і форми написання тексту з орієнтацією на пам’ятку, підготовлену вчителем
Урок 50. Спостерігаю за префіксами та прийменниками.
Урок 51. Досліджую правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів з префіксами
Урок 52. Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня.
Урок 53. Практичне ознайомлення з написанням префіксів з- (с-).
Урок 54. Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї.
Урок 55. Засвоєння правил переносу слів із префіксам.
Урок 56. Урок розвитку зв’язного мовлення №7. Складання та записування тексту-міркування на задану тему.
Урок 57. Перевірна робота «Диктант №2»
Урок 58. Досліджую суфікс. Роль суфіксів у слові. Визначення суфіксів у словах.
Урок 59. Творення слів із найуживанішими суфіксами. Розбір слова за будовою. Тренувальні вправи.
Урок 60. Мовна тема №2 за розділом «Будова слова»
Урок 61. Повторення вивченого за розділом.
Урок 62. Підсумок 1 семестру.

2 семестр?

Тема: ЧАСТИНИ МОВИ
1,500.00 

Вимоги

 • Комп'ютер
 • Хороше з'єднання з Інтернетом
 • Мікрофон
 • Веб камера
 • Бажання вчитися та наполегливість

Кому підійде курс?

 • Дітям на сімейному та заочному навчанні
 • Дітям, яким нудно у школі
 • Дітям, яким важко у школі
 • Юним артистам та музикантам
 • Спортсменам
 • Дітям з обмеженими можливостями
 • Мандрівникам

Хочете отримувати push-сповіщення про всі основні дії на місці?